Política de Privacidad

1.Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

IDENTIFICACIÓ: CAFÈS EL CRIOLLO S.A

Cif: A50220995 (A50220995)

ADREÇA: Polígon Industrial San Valero, vaixell 83. – 50013 – SARAGOSSA.

Modifica la seva reserva web

CORREU ELECTRÒNIC: Vendes (A) cafeselcriollo.es


– Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Sasslong Aplicaciones Jurídicas, S.L. (Elece Legal).

CORREU ELECTRÒNIC: info (A) elecelegal.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CAFES EL CRIOLLO S.A tracta la informació que ens proporcionen les persones interessades amb finalitats administratives i de gestió comercial amb clients directes de CAFES EL CRIOLLO, o clients facilitatsper les nostres xarxes comercials, atenció a les sol·licituds i enviament de productes, ofertes i campanyes adaptades a les seves necessitats. Gestió d’usuaris del lloc web, sobre els nostres serveis de compra i venda en línia, incloent l’enviament de mercaderies als clients al seu domicili. Finalitats relacionades amb el màrqueting.

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant els terminis legalment establerts per al compliment d’obligacions legals i sempre que l’interessat no exerceixi els drets de supressió o limitació del tractament.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: compravenda de productes i serveis prestats.
  • Interès legítim del Responsable: Recital 47 del RGPD 2016/679 de la UE: (47) L’interès legítim d’un responsable del tractament, el tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting directe es pot considerar que s’ha dut a terme en interès legítim de tractament posterior. Les seves dades identificatives i de contacte seran utilitzades amb finalitats de màrqueting directe en el recital 47 del Reglament (UE) 2016/679, per informar-lo dels nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès per correu ordinari, correu electrònic o SMS.
  • Interès legítim del Responsable: cessió de dades a proveïdors per a la prestació dels serveis prestats.
  • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis, enviament de newsletters als usuaris registrats en els nostres formularis a la nostra pàgina web.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades seran comunicades als destinataris següents:

  • l’Administració Pública, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
  • bancs, caixes d’estalvis, per complir amb les obligacions monetàries.
  • Empreses i organitzacions relacionades amb el responsable del tractament: assessorament, it, webmaster, transport, amb la finalitat de prestar i subministrar els serveis i / o productes sol·licitats.
  • Sistemes i operadors de pagament en línia, a l’efecte de les transaccions en línia.

6. Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CAFÉS EL CRIOLLO S.A. tracta o no dades personals que els concerni.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CAFÈS EL CRIOLLO S.A. deixar de processar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En l’enviament de comunicacions comercials amb l’interès legítim del responsable del tractament com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades a aquest efecte.

Si vostè ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat específica, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti vulnerats els seus drets en matèria de protecció de les seves dades personals, especialment quan no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat competent de Control de Protecció de Dades a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CAFÉS EL CRIOLLO S.A. provenen del propi interessat, de la nostra xarxa comercial, i dels formularis de contacte del lloc web https://www.cafeselcriollo.com/

Les categories de dades que s’estan processen són:

Dades identificatives.

Adreces postals i electròniques.

Dades econòmiques.

No es tractant categories especials de dades personals (són dades que revelen origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera única una persona física, dades de salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d’una persona física).