Ogólne warunki sprzedaży

Te ogólne warunki regulują korzystanie ze wszystkich usług i sekcji są udostępniane użytkownikom Internetu i ogółowi społeczeństwa.

Poprzez zwykłe wykorzystanie użytkownikstaje się użytkownikiem i wyraża akceptacja warunki ogólne,bez zastrzeżeń, a także podlegają wszystkim szczególnym warunkom, zawiadomień lub przepisom instrukcji, które w odniesieniu do określonych treści lub usług uzupełniają postanowienia niniejszych ogólnych warunków, gdy tylko się im nie sprzeciwiają.

Użytkownik musi uważnie przeczytać, jeden i drugi, przed dostępem i korzystaniem z jakiejkolwiek usługi na stronie internetowej, na własną odpowiedzialność. Niniejsze ogólne warunki mogą być okresowo aktualizowane lub modyfikowane bez wcześniejszego powiadomienia.

Poniżej znajduje się dokument umowny, który będzie regulować zawieranie umów o produkty i usługi za pośrednictwem strony internetowej Cafeselcriollo.com,należącej do Cafés El Criollo (zwanego dalej dostawcą). Akceptacja tego dokumentu oznacza, że użytkownik:

 • Przeczytałeś, zrozumiałeś i zrozumiałeś powyższe.
 • Kto jest osobą o wystarczającej zdolności do wynajęcia.
 • Przyjmuje on wszystkie obowiązki określone w niniejszym dokumencie.

Warunki te mają czas nieokreślony i mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej i Cafeselcriollo.com usługodawcy.

Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków, bez wpływu na towary lub promocje, które zostały nabyte przed modyfikacją.

TOŻSAMOŚĆ STRON

Z jednej strony dostawca towarów lub usług zleconych przez użytkownika jest Kawiarnie El Criollo, założona Polígono San Valero, nawa 83, 50013 Saragossa, z C.I.F. A50220995, zarejestrowana w Rejestr handlowy Saragossy, tom 1183, folio 59, arkusz Z-4640 – Inscip.1a oraz z telefonem obsługi klienta 976 500 228 i inny,

Użytkownik,zarejestrowany na stronie internetowej za pomocą nazwy użytkownika i hasła,za które ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie i opiekę,jest odpowiedzialny za prawdziwość danych osobowych przekazanych dostawcy.

PRZEDMIOT UMOWY

Celem niniejszej umowy jest uregulowanie stosunku umownego zakupu sprzedaży między dostawcą a użytkownikiem w momencie, gdy dostawca akceptuje w trakcie procesu zawierania umów online odpowiednie pole.

Umowny stosunek sprzedaży pociąga za sobą dostawę,w zamian za określoną cenę i publicznie ujawnioną za pośrednictwem strony internetowej, określonego produktu lub usługi.

TERYTORIUM APLIKACJI DLA USŁUGI

Zakres oferowanych usług obejmuje Hiszpanię kontynentalną, Baleary i Portugalię.

Będziemy mogli skontaktować się z tymi, którzy złożyli zamówienie na kontynuację tego samego.

Biuletyny dotyczące jego treści i usług mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, która może zawierać reklamy. W celu wysyłania wszelkiego rodzaju informacji reklamowych, rozumie się, aby zapewnić wyraźną akceptację użytkownika, który skontaktował się za pośrednictwem swojej strony internetowej.

PROCEDURA REKRUTACJI

Procedura udzielania zamówień może być przeprowadzona wyłącznie w języku hiszpańskim.

Użytkownik, aby mieć dostęp do usług oferowanych przezdostawcę, musi być zarejestrowany za pośrednictwem strony internetowej poprzez utworzenie konta użytkownika. W tym celu użytkownik musi dobrowolnie i dobrowolnie podać wymagane dane osobowe.

Użytkownik wybierze nazwę użytkownika i hasło, zobowiązując się do starannego korzystania z nich i nie udostępnia ich osobom trzecim, a także poinformuje dostawcę o ich utracie lub kradzieży lub możliwym dostępie przez nieupoważnioną osobę trzecią, w taki sposób, aby ta ostatnia przystąpiła do natychmiastowego zablokowania.

Użytkownik nie może wybrać jako nazwy użytkownika słowa, które mają na celu, aby mylić innych do identyfikacji go jako integralnego członka dostawcy, jak również mgliste, obraźliwe i ogólne wyrażenia, sprzeczne z prawem lub wymagania moralności i dobrych obyczajów.

Po utworzeniu konta użytkownika informuje się, że zgodnie z wymogami art.

 • Wybierz żądany produkt z zapasem dostępnym w naszym sklepie.
 • Dodaj produkty i ilość produktów, które chcesz kupić do koszyka, klikając przycisk „Kup”.
 • W każdej chwili możesz wyświetlić zawartość koszyka, klikając „kliknij” w prawym górnym rogu strony, a także pojawi się kwota produktu.
 • Sprawdź swój koszyk. Jeśli zamówienie jest poprawne, kliknij „Proces zakupu”. W przeciwnym razie dodaj lub usuń odpowiednie produkty.
 • Następnie wprowadź adres dostawy zamówienia, aby obliczyć koszty wysyłki. Następnie kliknij przycisk „Kontynuuj zakup”.
 • Zaakceptuj Ogólne Warunki Umowy i wybierz metodę wysyłki (otrzymasz informacje o kosztach wysyłki i czasie dostawy). Po zakończeniu kliknij przycisk „Dalej”.
 • Wskaż, że zapłacisz kartą za pośrednictwem bramki płatności Redsys i kliknij „Kontynuuj”.
 • Sprawdź, czy wszystkie wprowadzone dane są poprawne i kliknij „Potwierdź zamówienie”.

INNE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na wyłączenie Kawiarnie El Criollo, S.A. wszelkie odpowiedzialność związane z jakością, dokładnością, aktualizacją i niezawodnością, korektą danych, programów, informacji lub opinii, niezależnie od pochodzenia, krążącą za pośrednictwem sieci lub sieci, do których można uzyskać dostęp za jej pośrednictwem.

W celu zapewnienia skuteczności świadczonych przez nas usług użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia aktualnych informacji, prawidłowo kompletnych, z prawdziwością i dokładnością, formularzy zgłoszeniowych i ich pól, komunikuje się w odpowiednim czasie ze wszystkimi zmianami, które mogą wystąpić. W przeciwnym razie nie gwarantujesz świadczenia wszystkich usług oferowanych za pośrednictwem swojej witryny.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana,jednak pomimo starannych zmian mogą istnieć aktualne dane. Nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji wyświetlanych na tych stronach, nie gwarantuje braku błędów w dostępie do strony internetowej, jej zawartości lub że jest ona aktualizowana, chociaż będzie dążyć do ich uniknięcia, ich poprawienia lub aktualizacji, w stosownych przypadkach.

Kawiarnie El Criollo, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w zabezpieczeniach, które mogą wystąpić lub za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez system komputerowy użytkownika (sprzęt i oprogramowanie), przechowywane w nim pliki lub dokumenty, w wyniku obecności wirusów, awarii przeglądarki lub korzystania ze zaktualizowanych wersji tego samego. W żadnym wypadku Cafés El Criollo S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie usługi ani za szkody, które zostały wygenerowane użytkownikowi w przypadku niemożności świadczenia usług i / lub treści.